eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Stosunek do służby wojskowej: informacje dla pracodawcy

Stosunek do służby wojskowej: informacje dla pracodawcy

2010-03-17 14:03

Czy obecnie przyjmując mężczyznę do pracy nadal trzeba wymagać od niego książeczki wojskowej i wpinać kserokopię do akt osobowych? Pracodawca ma prawo pozyskać od pracownika przyjętego do pracy informacji o uregulowaniu stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w tym podania stopnia wojskowego, przynależność ewidencyjna do WKU, numer książeczki wojskowej. Żadne przepisy nie zobowiązują jednak pracodawcy do przechowywania w aktach osobowych kserokopii książeczki wojskowej pracownika.
1. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika informacji o powszechnym obowiązku obrony

Zakres danych, jakich pracodawca może żądać od pracownika określa przepis art. 221 Kodeksu pracy. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma jednak prawo zażądać udokumentowania tych danych.

Z reguły przekazanie danych osobowych pracownika następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego, który występuje w dwóch postaciach - dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika. Wzór kwestionariusza dla pracownika stanowiący załącznik do rozporządzenia MPiPS przewiduje podanie danych dotyczących m.in. powszechnego obowiązku obrony, takich jak: stosunek do powszechnego obowiązku obrony, stopień wojskowy, przynależność ewidencyjna do WKU, numer książeczki wojskowej. Zakres danych, których może żądać pracodawca nie uległ zmianie mimo zmiany charakteru armii na zawodową.

2. Kserokopii książeczki wojskowej nie przechowuje się w aktach osobowych

Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika wypełnienia takiego kwestionariusza, a następnie przechowywać go w aktach osobowych. Może również zażądać od pracownika okazania do wglądu książeczki wojskowej celem potwierdzenia zgodności danych dotyczących powszechnego obowiązku obrony, podanych przez pracownika. Przepisy nie obligują natomiast pracodawcy do kserowania książeczki wojskowej i przechowywania jej kopii w aktach osobowych pracownika.

3. Komisje wojskowe odbywają się także przy armii zawodowej

Mimo zmiany charakteru armii RP na armię zawodową nowo przyjęty do pracy pracownik nadal powinien wskazać w kwestionariuszu i odpowiednio udokumentować swój stosunek do służby wojskowej. Dzieje się tak, gdyż nadal odbywają się komisje wojskowe stwierdzające zdolność danej osoby do pełnienia służby wojskowej. Osoby, które nie chcą zawodowo służyć w armii, stawiają się na komisje lekarską, gdzie orzeka się o m.in. ich zdolności do pełnienia służby wojskowej i przenosi do rezerwy. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal wydawane są książeczki wojskowe. Mężczyzna, który ukończył 19 lat ma bowiem obowiązek stawienia się na wezwanie komisji wojskowej celem uregulowania swojego stosunku do służby wojskowej. Co więcej, każda osoba przeniesiona do rezerwy w określonych sytuacjach może zostać wezwana np. na ćwiczenia wojskowe, dlatego też pracodawca przyjmując nową osobę do pracy nadal powinien wymagać uregulowania w kwestionariuszu osobowym kwestii stosunku do służby wojskowej.

Podstawa prawna:
  • art. 221 § 2 i § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 1 ust. 2b i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286),
  • art. 32 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: