eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staże dla bezrobotnych: nowe przepisy

Staże dla bezrobotnych: nowe przepisy

2009-09-23 00:22


Nowością są regulacje dotyczące czasu pracy stażysty. W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia, bezrobotny nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotny będący osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Co do zasady niedozwolone jest także odbywanie stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani też godzinach nadliczbowych. Jeśli charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, pracodawca może zorganizować staż np. w dni wolne. Trzeba jednak pamiętać, że może do tego dojść wyłącznie za zgodą starosty (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Bezrobotnemu przysługuje prawo do:
  • okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników (§ 7 ust. 4 rozporządzenia),
  • równego traktowania na zasadach wynikających z rozdziału IIa działu pierwszego K.p. (§ 8 rozporządzenia).

Pod pieczą opiekuna

Podobnie jak za rządów poprzedniego rozporządzenia stażysta nie może być pozostawiony w firmie sam sobie. Pracodawca musi oddelegować do opieki nad nim pracownika, którego zadaniem jest udzielanie bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Opiekun poświadcza również własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).

Co ważne, opiekun może jednocześnie sprawować pieczę nad maksimum 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Czasami bezrobotny nie ukończy stażu

W rozporządzeniu przewidziano również przypadki, w których staż nie doczeka się swego zakończenia. Po pierwsze, starosta- na wniosek bezrobotnego lub z urzędu- może rozwiązać umowę o odbycie stażu, jeśli pracodawca nie realizuje programu stażu lub nie dotrzymuje warunków jego odbywania. Do rozwiązania umowy może dojść wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu stanowiska organizatora (§ 9 ust. 1 rozporządzenia).

Po drugie, bezrobotny może zostać pozbawiony możliwości kontynuowania stażu w przypadku (§ 9 ust. 2 rozporządzenia):
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

W powyższych przypadkach starosta działa na wniosek pracodawcy lub z urzędu. Przed podjęciem decyzji musi jednak nie tylko zasięgnąć opinii organizatora, ale i wysłuchać co do powiedzenia ma sam stażysta.

poprzednia  

1 2 3

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.