eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Termin wypłaty wynagrodzenia: jak go zmienić?

Termin wypłaty wynagrodzenia: jak go zmienić?

2009-04-21 00:04

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracodawca podjął decyzję o przesunięciu terminu wypłacania wynagrodzeń. Dotychczas pracownicy otrzymywali pensje w ostatnim dniu miesiąca za miesiąc bieżący. Po zmianie wypłata ma następować dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jak w prawidłowy sposób wprowadzić modyfikacje w tym zakresie, jeżeli termin wypłaty wynika z regulaminu pracy?
Omawiany tu przypadek dotyczy większych firm. Regulamin pracy mają bowiem obowiązek wprowadzić pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (por. art. 104 § 2 K.p.). Stosownie do art. 1041 § 1 pkt 5 K.p., obowiązkowym elementem treści regulaminu pracy są postanowienia dotyczące terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia.

Wszelkie modyfikacje regulaminu pracy następują w identycznym trybie jak jego ustanowienie. W myśl art. 1043 K.p. regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia, w którym- w sposób przyjęty u danego pracodawcy- podano go do wiadomości załogi. Podobnie dzieje się więc w przypadku zmiany regulaminu- nowe uregulowania zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Termin tylko w regulaminie

Pół biedy, jeśli termin, w którym pracownicy otrzymują pensje, określony jest tylko i wyłącznie w regulaminie pracy. W takiej sytuacji pracodawca po prostu zmienia ten akt, jednocześnie informując o tym personel. W odniesieniu do regulaminu pracy nie znajduje bowiem zastosowania zasada, iż postanowienia mniej korzystne dla pracowników wprowadza się na drodze wypowiedzenia zmieniającego (odmiennie dzieje się w przypadku regulaminu wynagradzania- art. 772 § 5 K.p. oraz układu zbiorowego pracy- art. 24113 § 2 K.p.).

W regulaminie i umowie o pracę

Położenie pracodawcy nieco się komplikuje, jeżeli termin wypłaty wynika nie tylko z regulaminu pracy, ale- jak to się niejednokrotnie zdarza- także z postanowień umów o pracę. Wówczas sama zmiana regulaminu jest już niestety niewystarczająca.

Jeśli szef zamierza przesunąć termin wypłaty z dotychczasowego na późniejszy, a więc wprowadzić unormowanie mniej korzystne dla pracowników, nie może już poprzestać wyłącznie na zmodyfikowaniu regulacji wewnątrzzakładowych. W takiej sytuacji konieczne jest zawarcie z pracownikami stosownych porozumień w tym zakresie bądź też wręczenie im wypowiedzeń zmieniających (por. np. wyrok SN z 17 listopada 1978 r., I PRN 114/78, OSNCP 1979, Nr 6, poz. 130).

Konsultacja ze związkami zawodowymi

Warto przypomnieć, że zmiana regulaminu pracy wymaga zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej, o ile taka funkcjonuje na terenie firmy (art. 1042 § 1 K.p.). Pominięcie tego kroku sprawia, że poczynione przez pracodawcę modyfikacje nie mają mocy wiążącej (por. wyrok SN z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00, OSNAPiUS 2002, Nr 24, poz. 599). Prawo samodzielnego ustalenia regulaminu przysługuje dopiero w razie nieuzgodnienia jego treści w ustalonym przez strony terminie.

WAŻNE!

Przypomnijmy, pracodawca jest zobowiązany dokonywać wypłaty wynagrodzeń co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Pensja, którą wypłaca się raz w miesiącu, powinna trafić do rąk zatrudnionych nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca (art. 85 § 1-2 K.p.). Co ważne, termin wypłaty powinien być ściśle określony poprzez wskazanie konkretnego dnia. Nie jest więc dopuszczalne stwierdzenie, że wynagrodzenie wypłaca się np. „do 5-go dnia następnego miesiąca” czy „do końca miesiąca”.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: