eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obowiązki pracodawcy wobec PIP a Kodeks pracy

Obowiązki pracodawcy wobec PIP a Kodeks pracy

2009-03-09 13:55

Na barkach pracodawcy spoczywa wiele obowiązków, które nie sposób wymienić jednym tchem. Niektóre z nich dotyczą pracowników, inne np. organów zewnętrznych. Przyjrzyjmy się zatem, do jakich działań względem Państwowej Inspekcji Pracy zobligował pracodawców ustawodawca w Kodeksie pracy.
Rozpoczęcie działalności lub zmiana danych

Obowiązek informacyjny wobec PIP pojawia się już w chwili rozpoczęcia działalności. Właściwy okręgowy inspektor pracy musi bowiem otrzymać od pracodawcy, który rozpoczyna działalność, pisemne zawiadomienie o jej miejscu, rodzaju i zakresie (por. art. 209 § 1 K.p.). Informacja ta winna trafić do PIP w ciągu 30 dni, przy czym warto zaznaczyć, że termin ten zaczyna swój bieg nie w momencie faktycznego rozpoczęcia działalności, a z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Powinność ta nie obciąża zatem osób, które nie zatrudniają personelu.

Każda modyfikacja w zakresie wyżej wymienionych danych (miejsce, rodzaj, zakres działalności) również wymaga przekazania stosownej informacji do PIP, zwłaszcza jeżeli chodzi tu o zmianę technologii lub profilu produkcji, która może zwiększać ryzyko zagrożenia zdrowia załogi (por. art. 209 § 2 K.p.).
Realizacja powyższych obowiązków nie wymaga żadnej szczególnej formy (np. specjalnego druku czy formularza). Wystarczająca jest zatem każda forma pisemna.

Wykonywanie nakazów

Zgodnie z art. 207 § 2 K.p., pracodawca zobligowany jest stosować się do nakazów, wystąpień, decyzji oraz zarządzeń organów sprawujących nadzór nad warunkami pracy. Głównym organem kontroli w tym zakresie jest właśnie PIP. Należy przy tym pamiętać, że inne obowiązki szefa dotyczące wykonania poleceń inspektorów pracy określa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Zawiadomienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego

PIP powinna zostać również zawiadomiona o zamiarze stosowania w zakładzie pracy wydłużonych okresów rozliczeniowych (art. 129 § 2 i art. 135 § 2-3 K.p.). Konieczność ta występuje jednak tylko w dwóch przypadkach:
  • gdy na terenie firmy nie działa zakładowa organizacja związkowa,
  • gdy działająca zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Wypadek przy pracy

Obowiązek względem inspekcji pracy powstaje także w przypadku gdy na terenie firmy dochodzi do nieszczęśliwego zdarzenia. Stosownie bowiem do art. 234 § 2 K.p., pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku mającym związek z pracą, który wywołał wspomniane skutki, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Warto tu przypomnieć, że wypadek śmiertelny to wypadek, w wyniku którego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia nastąpiła śmierć poszkodowanego. Pod pojęciem ciężkiego wypadku kryje się wydarzenie, którego następstwem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a więc np:
  • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej,
  • uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu,
  • choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
  • trwała choroba psychiczna,
  • całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie.

Natomiast za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego
samego zdarzenia uległo co najmniej dwóch pracowników (por. art. 3 ust. 4-6 ustawy
z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych, Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.