eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Pracownik tymczasowy a bhp w firmie

Pracownik tymczasowy a bhp w firmie

2009-02-27 14:10

Ustawodawca poświęca dość dużo uwagi powinnościom, którym powinien sprostać pracodawca, jeżeli chodzi o zapewnienie podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązki w tym zakresie spoczywają zarówno na barkach zatrudniających pracowników sensu stricte, jak również na pracodawcach użytkownikach, korzystających z usług agencji pracy tymczasowej.
Pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie osób do prac dorywczych i sezonowych, powinien dbać o bezpieczeństwo i higienę ich pracy w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w przypadku stałej załogi. Wprawdzie ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: „ustawa”) dotyka spraw bhp w sposób bardzo ogólny, to nie należy jednak zapominać, że wszelkie kwestie w niej nieuregulowane podlegają rozstrzygnięciom przepisów prawa pracy (por. art. 5 ustawy).

Na początek warto przypomnieć, że specyfika pracy tymczasowej polega na występowaniu trzech stron stosunku zatrudnienia:
  • agencji pracy tymczasowej (instytucji, która rekrutuje i zatrudnia pracownika tymczasowego świadczącego pracę na rzecz pracodawcy użytkownika),
  • pracodawcy użytkownika,
  • pracownika tymczasowego.

Pracodawcą w klasycznym tego słowa znaczeniu jest de facto agencja. Między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie dochodzi więc do nawiązania stosunku pracy, co rzecz jasna nie zdejmuje z tego ostatniego obowiązku zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków wykonywania pracy tymczasowej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy według ustawy

Przyjrzyjmy się najpierw, jak kwestie bhp ujmuje ustawa. Przede wszystkim pracodawca zobligowany jest do pisemnego poinformowania agencji o warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy). W art. 9 ust. 2a ustawodawca zawarł natomiast katalog podstawowych powinności szefa. Należą do nich:
  • dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych,
  • przeprowadzenie szkolenia w zakresie bhp (termin i sposób szkolenia ustala się w oparciu o stosowne przepisy K.p.),
  • ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku.

Warto podkreślić, że termin „podstawowe powinności” został tu użyty nieprzypadkowo. Jeszcze przed podpisaniem umowy między agencją a pracownikiem tymczasowym, pracodawca wraz z agencją powinni bowiem dokonać na piśmie ustaleń odnośnie zakresu, w którym pracodawca użytkownik przejmie- inne niż w/w- obowiązki dotyczące bhp (art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy).

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: