eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kara porządkowa a złe wyniki pracy

Kara porządkowa a złe wyniki pracy

2009-02-27 14:14

Pracownik działu marketingu odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów od kilku miesięcy osiąga niezadowalające pracodawcę wyniki. Rezultaty jego pracy są o wiele gorsze niż pozostałych osób zatrudnionych na tym samym stanowisku. Wobec powyższego szef postanowił zdyscyplinować nieefektywnego podwładnego wymierzając mu karę nagany. Czy zastosowanie takiej sankcji było zgodne z prawem?
Kodeks pracy rzeczywiście zezwala na stosowanie wobec pracowników różnego rodzaju kar porządkowych. Ich wymierzanie zależy wyłącznie od swobodnej decyzji pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność porządkowa przewidziana jest jedynie w ściśle określonych przypadkach zawinionego niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków wynikających z treści stosunku pracy.

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje kar porządkowych: niematerialne oraz pieniężne. Zastosowanie tych pierwszych (kara upomnienia albo nagany) możliwe jest w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika(art. 108 § 1 K.p.):
  • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przepisów przeciwpożarowych,
  • przyjętego w firmie sposobu potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy uznaje się w szczególności (por. wyrok SN z 27 lipca 1990 r., I PRN 26/90, OSP 1991, Nr 4, poz. 90):
  • niestosowanie się do ustalonego czasu pracy (np. nieusprawiedliwione spóźnienia, nieuzasadnione opuszczanie miejsca pracy, wykonywanie w czasie pracy czynności z nią niezwiązanych),
  • nieprzestrzeganie zasad zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy (np. zakłócanie spokoju, niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych lub współpracowników),
  • niewykonywanie prawnie skutecznych poleceń przełożonego.

Ponadto w ustalony porządek i organizację pracy godzą także wszelkie uchybienia pracowników wobec postanowień przepisów wewnątrzzakładowych (np. układ zbiorowy czy regulamin pracy).

Trudno więc uznać, że brak zaangażowania w obowiązki zawodowe i nieefektywność stanowią naruszenie organizacji i porządku pracy w firmie. A zatem pracodawca nie może w tym przypadku ukarać pracownika naganą lub upomnieniem. Nie oznacza to jednak, że musi przymykać oko na jego nieproduktywność.

W omawianym przypadku szef może zmobilizować podwładnego do efektywniejszej pracy np. poprzez nieprzyznanie mu premii lub podwyżki. Ma również prawo wypowiedzieć mu warunki pracy lub płacy w trybie art. 42 K.p. Słabe wyniki pracy uzasadniają także wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.