eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Sprzeciw od nakazu zapłaty a termin wniosku

Sprzeciw od nakazu zapłaty a termin wniosku

2009-02-06 14:04

Sąd nie może w postępowaniu upominawczym oddalić na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Taka teza została zawarta w uchwale z dnia 16 stycznia 2009 r. o sygn. akt III CZP 128/08 Sądu Najwyższego („SN”). Została udzielona odpowiedź na pytanie, czy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, czy też do jego rozpatrzenia stosować trzeba przepisy kodeksu postępowania cywilnego („k.p.c.”) normującego kwestię przywracania terminów do dokonania każdej czynności procesowej podejmowanej w każdym z postępowań unormowanych w k.p.c., w tym postępowań odrębnych. SN opowiedział się za drugim z wymienionych rozwiązań.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Zgodnie z art. 498 k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Nakaz zapłaty nie może być jednak wydany, jeżeli według treści pozwu:
  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.
Sąd rozpoznaje sprawy oraz wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym. Rozprawa jest natomiast wyznaczana wówczas, gdy istnieje brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, a także w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu od ww. nakazu.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: