eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Utrata zaufania a rozwiązanie umowy o pracę

Utrata zaufania a rozwiązanie umowy o pracę

2009-01-14 13:27


…i kierownicy

Kwestia zaufania jest również niezwykle istotna w przypadku osób piastujących stanowiska kierownicze. Dlatego też utrata zaufania do takiego pracownika jest przesłanką uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę również w sytuacji, gdy nie jest możliwe przypisanie mu winy w określonym zachowaniu, ale obiektywnie ma ono cechy naruszenia obowiązków pracowniczych względem dbałości o dobro lub mienie pracodawcy (por. wyrok z 10 sierpnia 2000 r. I PKN 1/2000 OSNAPiUS 2002, nr 5, poz. 112).

Warto tu również przytoczyć wyrok SN z 13 maja 1976 r. (I PR 62/76, OSP 1977, Nr 7, poz. 126), w którym sąd wskazał, że kierownictwo zakładu pracy, w celu wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko, nie ma obowiązku udowadniania faktów uzasadniających utratę zaufania.

Popełnienie przestępstwa

Niejednokrotnie też utrata zaufania do pracownika jest następstwem popełnionego przez niego przestępstwa. Nie zawsze musi być jednak poparta prawomocnym wyrokiem karnym, w którym sąd orzeknie o popełnieniu przez pracownika przestępstwa na szkodę pracodawcy czy innej osoby. Czasami np. wystarczające może okazać się uzasadnione okolicznościami podejrzenie, że pracownik w sposób ciągły dokonuje zaboru mienia pracodawcy (por. wyrok SN z 27 listopada 1997 r., I PKN 387/97, OSNP Nr 19/1998, poz. 569).

Co istotne, uniewinnienie pracownika od zarzutu popełnienia przestępstwa nie musi wcale oznaczać, że sąd pracy uzna utratę zaufania za niewystarczającą przesłankę do uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę (por. wyrok z SN z 9 grudnia 1998 r., I PKN 498/98, OSNP 2000, Nr 3, poz. 104).

Inne działania i zaniechania

Wyroki SN wskazują również, że przyczyną utraty zaufania, a co za tym idzie wypowiedzenia umowy o pracę, mogą być działania (zaniechania) pracowników o mniejszej wadze niż przestępstwo czy kradzież, np.:
  • nienależyte wykonywanie powierzonych obowiązków,
  • brak porozumienia między przełożonym a pracownikiem, wynikającą z odmiennego postrzegania sposobu prowadzenia firmy,
  • świadczenie w trakcie trwania stosunku pracy działalności na rzecz konkurencyjnego podmiotu,
  • niekompetencja i nieporadność pracownika, która niekorzystnie wpływa na wyniki firmy.
  • niedokładność i niesolidność, w której wyniku dochodzi do częstych pomyłek.

WAŻNE!

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia powołanie się przez pracodawcę na utratę zaufania może stanowić przesłankę do nieuwzględnienia przez sąd roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy. Prawidłowa współpraca stron może bowiem nie być już możliwa (por. wyrok SN z 10 września 1998 r., I PKN 306/98, OSNP 1999, Nr 19, poz. 610).

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.