eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa?

Jak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa?

2008-12-16 13:58

Jak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa?

© fot. mat. prasowe

Wraz z przystąpieniem do struktur unijnych zaczęły obowiązywać w naszym kraju ujednolicone, zgodne ze standardami rynku europejskiego normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Ich stosowanie stanowi konieczny warunek dopuszczenia produktów do obrotu na obszarze Wspólnoty. Jak je uzyskać i co należy o nich wiedzieć?
Podstawą tego artykułu jest książka „Jak prowadzić działalność gospodarczą. Aspekty prawne” Marka Barowicza (Wydawnictwo C.H. Beck, 2008). Wykorzystanie, skróty i uzupełnienia za zgodą Wydawcy.

Obowiązek znakowania niektórych wyrobów przemysłowych symbolem CE wynika z dyrektyw unijnych Znakowaniu podlegają produkty po raz pierwszy wprowadzane do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. Zalicza się do nich m.in. maszyny, sprzęt elektryczny i chłodniczy, zabawki, wyroby medyczne, budowlane, urządzenia ciśnieniowe, materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, rekreacyjne jednostki pływające, dźwigi. Wykluczona jest natomiast żywność, kosmetyki, lekarstwa.

Każdy wyrób powinien być zgodny z przypisanymi mu wymaganiami zasadniczymi, których katalogi mają z reguły charakter ogólny. Wymagania te określają niezbędny poziom bezpieczeństwa, bez precyzowania konkretnych rozwiązań technicznych. Ponadto producenci podlegają tzw. procedurom postępowania czyli ocenom zgodności. Są one zróżnicowane, wybór właściwej uzależnia się od stopnia zagrożenia jaki może stwarzać dany wyrób. Ocena może być dokonana samodzielnie przez wytwórcę lub za pośrednictwem zewnętrznych jednostek wyznaczonych przez poszczególne państwa. Dla celów dowodowych (wykazanie zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi) dyrektywy obligują producenta do opracowania i przechowywania przez określony czas dokumentacji technicznej produktu. Z reguły jest to okres 10 lat.

Większość dyrektyw wymaga także wystawienia deklaracji zgodności, stanowiącej zaświadczenie zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. W deklaracji powinny znaleźć się następujące dane:
  1. firma i adres producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela),
  2. identyfikacja wyrobu (jego nazwa, typ, model, numer),
  3. dyrektywy oraz normy zharmonizowane, z którymi wyrób jest zgodny,
  4. data wystawienia deklaracji,
  5. podpis osoby upoważnionej,
  6. oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
  7. firma, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli była zaangażowana w procedurę oceny zgodności.
Niektóre dyrektywy wymagają, aby deklaracja była dołączona do wyrobu. W pozostałych przypadkach musi być udostępniona na żądanie organów nadzoru rynku.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.