eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Odpowiedzialność pracowników: kara porządkowa

Odpowiedzialność pracowników: kara porządkowa

2008-10-23 14:00

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość ukarania pracownika za różnego rodzaju przewinienia. Stosownym narzędziem jest tu m.in. kara porządkowa. Można ją jednak zastosować tylko w określonych przypadkach. Warto się więc zastanowić, jakie są jej dopuszczalne rodzaje? Kiedy można nałożyć ją na podwładnego? Jakie są kryteria karania?
Kary niemajątkowe i pieniężne

Katalog dopuszczalnych kar porządkowych został wyczerpująco przedstawiony w art. 108 K.p., obejmuje on:
 • karę upomnienia,
 • karę nagany oraz
 • karę pieniężną.

Należy przy tym pamiętać, że kary niemajątkowe można nałożyć na pracownika w każdym przypadku, który będzie uzasadniał zastosowanie wobec niego odpowiedzialności porządkowej. Natomiast ukaranie karą pieniężną może nastąpić jedynie w ściśle określonych sytuacjach, którymi są:
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym,
 • spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy.

Wysokość kary pieniężnej

Za jedno wykroczenie lub za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności kara pieniężna nałożona na pracownika nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika. W myśl § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (…), kwotę jednodniowego wynagrodzenia dla celów kary porządkowej oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Trzeba tu jednak pamiętać, że nałożone na pracownika kary pieniężne nie mogą łącznie przewyższać 10 proc. wynagrodzenia netto, jakie przysługuje mu po dokonaniu potrąceń z tytułu:
 • należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż wskazane powyżej,
 • udzielonych mu zaliczek pieniężnych.

3 ETAPY POSTĘPOWANIA

O prawidłowości postępowania w sprawie ukarania pracownika decyduje podjęcie trzech kroków. Po pierwsze, pracodawca przed zastosowaniem kary jest zobligowany do wysłuchania pracownika, drugim etapem jest podjęcie decyzji o ukaraniu i trzecim- wystosowanie pisemnego zawiadomienia o zastosowaniu kary.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.