eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Monitoring pracowników: co wolno?

Monitoring pracowników: co wolno?

2008-10-01 14:03

Pracodawca ma prawo kontrolować pracę swoich podwładnych. Decydując się na wprowadzenie monitoringu powinien jednak pamiętać, że w prawie pracy nie istnieją niestety przepisy, które określałyby wprost zasady monitorowania pracy podwładnych. Dlatego też należy szczególnie zadbać, aby nienaruszona została prywatność pracowników.
Pracodawca może kontrolować i oceniać podwładnych, równocześnie Kodeks pracy nakłada na niego obowiązek poszanowania ich godności i innych dóbr osobistych (art. 111). Dlatego też, decydując się na jakąkolwiek z form monitorowania, trzeba zadbać, aby nie zostały one naruszone.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobrami osobistymi człowieka są w szczególności:
  • zdrowie,
  • wolność,
  • cześć,
  • swoboda sumienia,
  • nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
  • tajemnica korespondencji,
  • nietykalność mieszkania,
  • twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Jak widać w powyższej definicji zabrakło miejsca dla prawa do prywatności. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że wymieniony w przepisie katalog ma charakter otwarty i obejmuje swym zakresem również dobra osobiste, które mają związek ze sferą życia rodzinnego, prywatnego oraz sferą intymności. Poza tym ochronę życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia zapewnia również art. 47 Konstytucji RP

Ustawa zasadnicza gwarantuje także wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się (art. 49). Trzeba tu pamiętać, ze uprawnienie to jest szeroko rozumiane. Chodzi więc nie tylko o tajemnicę korespondencji, ale również o prawo do zachowania w tajemnicy np. samego faktu, że komunikacja między danymi osobami w ogóle miała miejsce. Z drugiej jednak strony, czas spędzany w pracy powinien być poświęcony pracodawcy. Dlatego też swoboda komunikacji w godzinach, w których pracownicy pełnią obowiązki służbowe może być ograniczana. Będzie to miało szczególne znaczenie w odniesieniu do korzystania przez pracowników z narzędzi komunikacji internetowej.

Ponadto, na mocy Konstytucji, pracownik ma prawo do ujawniania swych danych jedynie w zakresie, w jakim sobie tego życzy (art. 51). Obowiązek ujawnienia określonych danych może na niego nałożyć jedynie ustawa.

Skoro więc pracodawca jest zobligowany do zapewnienia takich warunków pracy, w których nie będzie dochodzić do naruszania dóbr osobistych pracowników, powinien informować ich o stosowanych regułach i sposobach monitorowania. Regulacje tej kwestii mogą zawierać się w:
  • w układzie zbiorowym pracy,
  • w regulaminie pracy

lub w inny sposób, w jaki przyjęło się to robić w danym zakładzie pracy (informacja na tablicy ogłoszeń, zarządzenie itp.).

Niezwykle ważne jest również ustalenie takiego zakresu i metod kontroli, aby były one adekwatne w stosunku do celu, który zamierza osiągnąć pracodawca. Naruszenie zasady adekwatności może bowiem zaowocować naruszeniem dóbr osobistych pracownika.

Rozpatrzmy teraz partykularne przypadki najbardziej powszechnych form monitorowania podwładnych.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: