eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Nieusprawiedliwiona nieobecność a zwolnienie pracownika

Nieusprawiedliwiona nieobecność a zwolnienie pracownika

2008-05-23 13:27

Czasami zdarzają się pracownicy, którzy nie proszą pracodawcy o urlop bezpłatny na wyjazd za granicę, lecz po prostu pewnego dnia nie przychodzą do pracy, nie informując go nawet o tym, że więcej nie zamierzają już do niej przychodzić.
Nieusprawiedliwiona nieobecność = zwolnienie dyscyplinarne.

Zastanawiasz się wówczas, jak rozwiązać umowę o pracę. Pamiętaj, że pracownik, który nie stawia się do pracy i nie usprawiedliwia swojej nieobecności, nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku pracowniczego. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy (choćby obejmowała jeden dzień) stanowi zatem ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i z tego względu może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (tj. bez wypowiedzenia winy pracownika - art. 52 § 1 pkt 1 kp).

Nie pisz, że przyczyną zwolnienia jest porzucenie pracy. Trzeba będzie wówczas przed sądem udowodnić, że pracownik nie stawił się do pracy, mając zamiar jej porzucenia. Zdecydowanie łatwiej będzie udowodnić, że po prostu nie stawił się do pracy i swojej nieobecności nie usprawiedliwił. Należy zatem napisać, że: „Przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest Pani/Pana nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy w okresie od dnia….”.

Gdzie doręczyć pismo o wypowiedzeniu? Pamiętaj, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym musi być doręczone pracownikowi na piśmie. I tu powstaje problem, jak doręczyć pismo pracownikowi skoro przebywa za granicą? Otóż, dla pracodawcy wiążący jest adres do korespondencji znajdujący się w aktach osobowych pracownika. Jeśli pracownik go nie podał – adres zameldowania lub zamieszkania. Obowiązkiem pracownika jest bowiem aktualizowanie adresu i podawanie go do wiadomości pracodawcy. Skoro pracownik tego nie zrobił, trzeba doręczyć pismo na adres, który znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Wyślij pismo listem poleconym. Pamiętaj jednak, by doręczenia dokonać, wysyłając pismo pocztą polską, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo uznaje się bowiem za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 kc w zw. z art. 300 kp). Jeśli pismo odbierze pracownik lub inna dorosła osoba, otrzymacie tzw. zwrotkę, która będzie dowodem na to, że pismo zostało doręczone. Na zwrotce będzie napisana data doręczenia pisma. Ona będzie datą rozwiązania umowy o pracę.

Nie podawaj w piśmie konkretnej daty rozwiązania umowy. Nie wiesz bowiem, w którym dniu dokładnie pismo zostanie doręczone. Bezpieczniej jest zatem napisać: „Z dniem doręczenia niniejszego pisma rozwiązuję z Panią/Panem bez wypowiedzenia z winy pracownika umowę o pracę zawartą w dniu….”.

Co, gdy pracownik nie odbierze pisma? Może się jednak zdarzyć tak, że pracownik nie będzie odbierał pisma. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ przebywa za granicą.

Wówczas warto pamiętać, że Sąd Najwyższy przesądził, iż w takiej sytuacji, gdy pracownik ani nikt inny nie odbiera pisma, pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym awizowaniu, które ma obowiązek wykonać poczta. Datą doręczenia pisma jest wtedy siódmy dzień od doręczenia drugiego awiza (wyrok SN z 5 października 2005 r. I PK 37/05, M.P.Pr. 2006/4/210).

Podstawa prawna:
  • art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: