eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

2007-10-23 11:22


Pracodawca ma możliwość zatrudnienia tego samego pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy natychmiast po ustaniu przyczyn zwolnienia. Ponowne zatrudnienie następuje na podstawie nowej umowy o pracę.

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41k.p, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę (art. 411 § 1 k. p.).

Zgodnie z kodeksem pracy rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym jest bezprawne, gdy nastąpiło z naruszeniem przepisów:
  • bez przewidzianej przyczyny prawnej ,
  • bez zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgodny związku zawodowego,
  • z przekroczeniem terminu 1- miesiąca przewidzianego na rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika,
  • bez przestrzegania wymagań dotyczących formy rozwiązania umowy o pracę.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w trybie natychmiastowym, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy (art. 56 k.p).

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Wynosi ono jednak nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym tylko w wyjątkowych okolicznościach:
  • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1 k.p),
  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 k. p.).

W przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika - pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Oświadczenie pracownika o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę powinno być zawarte w formie pisemnej, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie natychmiastowe umowy o pracę przez pracownika nie może nastąpić później niż w terminie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okoliczności uzasadnionej rozwiązanie umowy (art. 55 § 2 k. p., art. 52 § 2 k.p). Zgodnie z artykułem 55 § 3 k.p rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika ma takie same skutki prawne, jak wypowiedzenie umowy przez pracodawcę.

W razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 612 § 1 k. p.). O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

poprzednia  

1 2

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.