eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

2018-11-30 10:52

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania © denissimonov - Fotolia.com

Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania, lecz daje podstawę do wszczęcia postępowania likwidacyjnego (art. 274 § 1 KSH).
Przepisy KSH, jako jeden ze sposobów rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przewidują możliwość rozwiązania na podstawie wyroku sądowego, w drodze powództwa sądowego wniesionego przeciwko spółce. Zgodnie z przepisem art. 271 KSH rozwiązanie spółki w tym trybie może nastąpić m.in. jeżeli z żądaniem takim wystąpi wspólnik lub członek organu spółki w sytuacji gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inna ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

W tego właśnie rodzaju sprawie Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2014 r. uwzględnił powództwo i orzekł o rozwiązaniu pozwanej spółki z o.o. oraz ustanowieniu likwidatora. Jednocześnie w czasie trwania postępowania przed Sądem I instancji o rozwiązanie spółki z o.o., Sąd Rejonowy ogłosił jej upadłość z możliwością zawarcia układu.

W wyniku wniesionych kolejno apelacji i skargi kasacyjnej, sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, który uznał, iż nie można utożsamiać przyczyn rozwiązania spółki wskazanych w art. 270 czy też 271 KSH z samym faktem jej rozwiązania, które – stosownie do art. 272 KSH – następuje dopiero po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z KRS.
Sąd Najwyższy podkreślił w uzasadnieniu, że rozwiązanie spółki z o.o. przebiega niejako dwuetapowo.

fot. denissimonov - Fotolia.com

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania, lecz daje podstawę do wszczęcia postępowania likwidacyjnego.


Pierwszy etap jest konsekwencją zaistnienia jednej z przyczyn rozwiązania spółki wymienionych w art. 270 KSH, tj.:
  1. przyczyn przewidzianych w umowie spółki;
  2. uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza;
  3. ogłoszenia upadłości spółki;
  4. innych przyczyn przewidzianych prawem.

Ponadto poza wyżej wymienionymi przyczynami, o rozwiązaniu spółki z o.o. może zadecydować wyrok sądowy wydany na podstawie art. 271 pkt 1 KSH.

Zaistnienie jednej z przyczyn rozwiązania spółki z o.o. nie oznacza jednak jej automatycznego rozwiązania, a jedynie inicjuje proces jej likwidacji, który może w konsekwencji doprowadzić do rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru – etap drugi. Powyższe, prawidłowe rozumowanie Sądu Najwyższego potwierdza również treść art. 272 KSH, zgodnie z którym rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Podsumowując, do momentu gdy postępowanie likwidacyjne spółki z o.o. nie zostanie zakończone, a spółka nie zostanie wykreślona z rejestru - nie możemy mówić o całkowitej utracie bytu prawnego przez tą spółkę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: