eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

2018-01-03 00:20

Umowa sprzedaży nieruchomości: kto ją podpisuje w imieniu gminy?

Umowa © SylvainSantoro - Fotolia.com

Kto zgodnie z obowiązującym prawem może reprezentować gminę przy finalizowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości? Czy przy tej formie pełnomocnictwa mają zastosowanie przesłanki kodeksu cywilnego?
Często dochodzi do sytuacji, w której umowa sprzedaży nieruchomości podpisywana jest jednoosobowo przez upoważnionego do tego pracownika gminy. Czy takie osoby rzeczywiście mogą reprezentować organy gminne przy tak znaczącej transakcji? Warto pamiętać, kto zgodnie z obowiązującym prawem może zostać pełnomocnikiem gminy w sprawach zarządu mieniem – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie każdy podmiot może podpisywać umowy z ramienia gminy. W myśl bowiem art. 46 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub też działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą czyli w ramach reprezentacji łącznej dwuosobowej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

Przytoczona tu dyrektywa jasno wskazuje zatem, że to przede wszystkim wójt posiada kompetencje do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Oznacza to także, że wspominany przepis reguluje również kwestię reprezentacji gminy w sferze prawa cywilnego, a więc wskazuje osoby, które mogą reprezentować gminę w stosunkach cywilnoprawnych - czyli szeroko rozumianego zarządu mieniem.
Wiąże się to także z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym to wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że wójt nie posiada uprawnień, by w trybie przepisów kodeksu cywilnego, udzielić pełnomocnictwa osobom innym niż te, które wymienione zostały w art. art. 46 ustawy o samorządzie gminnym – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

fot. SylvainSantoro - Fotolia.com

Umowa

Kto podpisuje w imieniu gminy umowę sprzedaży nieruchomości?


Kodeks cywilny zawiera bowiem uprawnienia i obowiązki pełnomocnika. Wprowadzenie do ustawy o samorządzie gminnym dodatkowej dyrektywy dotyczącej możliwości wskazania osób, które reprezentować będą gminę, można uznać zatem za jednoznaczne ograniczenie podmiotów uprawnionych do działania w sferze prawa cywilnego.

Warto przy rozważanej kwestii sięgnąć także do orzecznictw sądowych, w szczególności do wyroku Sądu Najżywszego z dnia 3 października 2003 r. (sygnatura akt: III CZP 63/2003). Tu także podkreślone zostało, że prawo powszechnie obowiązujące przewiduje możliwość reprezentowania gminy w stosunkach cywilnoprawnych jedynie przez trzy osoby. Oznacza to, że pełnomocnictwo takie może zostać udzielone zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) działającemu samodzielnie bądź łącznie z inną upoważnianą osobą.

Robert Tomaszewski
Prezes ,

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: