eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

2017-09-07 00:30

Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

Plan © Aksiniya Art - Fotolia.com

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących – oznacza to, że zbyt restrykcyjny i szczegółowy dokument może podlegać unieważnieniu.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego – oznacza to, że nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i w konsekwencji m.in. nie może stanowić podstawy do wydawania poszczególnych decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę. Oznacza to, że jeśli doszło do uchwalenia studium, które jest zbyt szczegółowe a w konsekwencji także zbyt restrykcyjne, może podlegać ono unieważnieniu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

O tym, że treść studium nie może być zbyt szczegółowa i nazbyt restrykcyjna, przekonały się władze gminy Jaworzno, które w uchwalonym dokumencie zawarły dużo drobiazgowych zapisów dotyczących złóż węgla wydobywanych na terenie gminy – m.in. określone zostały warunki jego eksploatacji, czy nadmiernie ograniczające zakazy dotyczące sposobów jego wydobycia. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku z 31 sierpnia 2015 r. (sygnatura akt: II SA/GL 465/15) stwierdził, że swoją treścią naruszało ono bezpośrednio art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd zajął stanowisko, zgodnie z którym, w studium gmina zobowiązana jest do uwzględnienia uwarunkowań wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia i to na tej podstawie musi prowadzić politykę przestrzenną - ale tak, by nie powstał konflikt pomiędzy treścią dokumentu, a prowadzoną na terenie gminy działalnością górniczą. Brane pod uwagę powinny być także inne aspekty – przykładowo wymogi ochrony środowiska, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrona dóbr kultury, warunki i jakość życia mieszkańców (w tym właśnie ochrona ich zdrowia i przewidywane zagrożenia dla ich bezpieczeństwa). Niezwykle ważnym aspektem jest dokładne określenie potrzeb i możliwości rozwoju gminy – nie oznacza to jednak, że włodarze przy uchwalaniu tego dokumentu uprawieni są do wprowadzania treści, które mogą być odbierane jako prawo powszechnie obowiązujące. Władztwo planistyczne w tym zakresie przypada dopiero przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

fot. Aksiniya Art - Fotolia.com

Plan

Jeśli doszło do uchwalenia studium, które jest zbyt szczegółowe, a w konsekwencji także zbyt restrykcyjne, może podlegać ono unieważnieniu.


W przywołanej tu sprawie treści zawarte w studium w znacznym stopniu wykraczały poza właściwości przypisane dla tego aktu planowania przestrzennego, które w pierwszej kolejności stanowić powinno diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej. Studium może ponadto wskazywać możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, jak również określać lokalne zasady ich zagospodarowania. W nim określane są zasady uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, tak by nie zaburzały one obowiązującego ładu przestrzennego. Jednak, na co uwagę zwrócił w swoim orzeczeniu WSA w Gliwicach, gmina ma prawo do określenia granic i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów dopiero w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium określane mogą być kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów – jednak nie definitywne zakazy, czy warunki eksploatacji danych surowców, jak było to w omawianym tu przypadku.

Robert Tomaszewski
Prezes ,

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.