eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Ustawa Prawo działalności gospodarczej okiem BCC

Ustawa Prawo działalności gospodarczej okiem BCC

2015-03-20 12:06

Ustawa Prawo działalności gospodarczej okiem BCC

Trwają prace nad projektem ustawy Prawo Działalności Gospodarczej © Melpomene - Fotolia.com

Trwają prace nad projektem ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG), która ma zastąpić obowiązującą od 2004 roku ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej i stać się punktem odniesienia dla przedsiębiorców i organów państwa stosujących prawo gospodarcze. Pod koniec lutego, w Business Centre Club, odbyło się specjalne posiedzenie Konwentu BCC z udziałem wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja, dotyczące nowej regulacji. BCC, którego eksperci uczestniczyli w konsultacjach projektowanych przez Ministerstwo Gospodarki założeń do ustawy, popiera proponowane zmiany i rekomenduje propozycje rozwiązań do projektu ustawy.
Wybrane propozycje zawarte w projekcie PDG:
 • wzmocnienie prawa i gwarancji poprzez wyraźne zapisanie wytycznych interpretacyjnych dla organów stosujących prawo gospodarcze (sformułowany zostanie katalog praw i obowiązków przedsiębiorców i organów; wprowadzenie wyraźnej zasady, że przepisy prawa gospodarczego należy stosować uwzględniając zasady ustanowione w PDG) oraz „załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki” i „zasady proporcjonalności”, która nakaże organom administracji staranne wyważenie indywidualnych, gospodarczych interesów przedsiębiorcy i interesu społecznego,
 • zmiana definicji działalności gospodarczej poprzez zniesienie bezwzględnego wymogu jej zarobkowego charakteru;
 • zmiana relacji przedsiębiorca – administracja na bardziej przyjazną i partnerską poprzez wprowadzenie zasady „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”, rozszerzenie m-ożliwości porozumienia i dialogu organu z przedsiębiorcą;
 • wprowadzenie precyzyjnej regulacji dotyczącej ogólnych zasad nakładania kar administracyjnych przez organy administracji i wprowadzenie zasad „pierwszeństwa pouczenia przed sankcją” oraz „prawa do błędu”,
 • stworzenie regulacji zupełnej, w której podstawowe ograniczenia działalności gospodarczej, czyli obszary reglamentowane (zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej i koncesje), musiałyby zostać wyraźnie wymienione w nowej ustawie PDG,
 • zaangażowanie organizacji przedsiębiorców w realizację niektórych zadań publicznych, promocję jakości produktów i usług oraz rozszerzenie uprawnień organizacji do reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • wyłączenie z ustawy regulacji technicznych i organizacyjnych (np. CEIDG),
 • zmiana uciążliwych przepisów ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej (uelastycznienie instytucji zawieszenia, zmiana przepisów kontroli np. umożliwienie przeprowadzenia wspólnych kontroli organów, zwiększenie odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kontrolera za czynności kontrolne niezgodne z ustawą, możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych, zobowiązanie organów administracji publicznej do zamieszczania na stronach internetowych organu opisów procedur kontroli „krok po kroku”).

  Oczekiwanym efektem końcowych zapisów prawnych PDG jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenie pewności prawa i kultury prawnej, mniejsze pole do nadinterpretacji przez urzędników.

Poniżej prezentujemyoczekiwania BCC wobec projektu ustawy PDG:
 • Preambuła nie powinna mówić o „dążeniu”. Preambuła powinna ustanawiać cel i określać ducha ustawy: „Uznając doniosłość konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, a także zasady zrównoważonego rozwoju, celem określenia jasnych, prostych, przejrzystych reguł działania oraz współpracy organów administracji i przedsiębiorców…”
 • Należy objąć zakresem ustawy PDG nowelizacje ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa oraz wprowadzić przepisy o tzw. metrykach dokumentów, które uczynią powołana ustawę wykonalną. W obecnym stanie prawnym stopień zabezpieczenia funkcjonariuszy praktyczne uniemożliwia dochodzenie odpowiedzialności. Należy odstąpić od nadmiernych warunków nałożenia kar i zastąpić je rezultatami wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Należy również wprowadzić zasady metryk dokumentów tak, aby uniemożliwić anonimowość podejmowania decyzji. W opinii przedsiębiorców, nowelizacja ta stanowiłaby istotny krok zabezpieczający możliwość efektywnego stosowania PDG w przyszłości.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: