eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze

2004-11-06 20:23

Urlop to zagwarantowana prawem przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca pracownikowi w sytuacjach określonych w ustawie. Urlopy pracownicze: - Urlop wypoczynkowy - coroczna nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od okresów zatrudnienia, do którego dolicza się okres nauki. - Przerwy przysługujące z przyczyn szczególnych, nazywane urlopami (np. wychowawczy, szkoleniowy).
Zasadą jest, że urlop jest nieprzerwany i coroczny. Od zasady urlopu nieprzerwanego istnieje wyjątek, a mianowicie urlop musi być podzielony na części pod dwoma jednakże warunkami:
- tylko na wniosek pracownika
- przynajmniej jedna część urlopu powinna trwać minimum 14 dni kalendarzowych.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Osobno uregulowane w prawie pracy są urlopy bezpłatne, tj. takie przerwy w wykonywaniu pracy, w czasie których pracownik nie zachowuje prawa do umówionego wynagrodzenia.

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Od 1 stycznia 2004 roku pracownik podejmujący pierwszą pracę w karierze zawodowej uzyskuje w roku kalendarzowym, w którym ją rozpoczął, prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca zatrudnienia – w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku. Natomiast w kolejnym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu w pełnym wymiarze.

W razie ustania stosunku pracy i ewentualnego nawiązania nowego stosunku pracownik ma prawo do urlopu proporcjonalnego:

- u dotychczasowego pracodawcy stosownie do czasu przepracowanego u niego w danym roku

- u nowego pracodawcy, stosownie do czasu pracy do końca roku kalendarzowego lub czasu, do którego trwa umowa o pracę na czas określony lub czas wykonywania określonej pracy

Powyższe nie ma zastosowania, o ile pracownik wykorzystał u dotychczasowego pracodawcy cały urlop wypoczynkowy za dany rok. Urlop proporcjonalny do czasu faktycznej pracy przysługuje również, jeżeli pracownik korzystał u danego pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub innej przerwy, w wymiarze co najmniej 1 m-ca. Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego należny wymiar urlopu zaokrągla się w górę. Pracownik zatrudniony przy pracy sezonowej uzyskuje prawo do urlopu proporcjonalnego w wymiarze 1,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc.

Wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wzrasta w miarę wydłużania się stażu pracy i wynosi:

- 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
- 26 dni roboczych – jeżeli pracowni jest zatrudniony co najmniej 10 lat

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się :

- okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy

- okresy ukończonej nauki w szkole ponadpodstawowej w liczbie określonej KP lub programem nauki, jeżeli KP odsyła do niego (art. 155). Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

 

1 2 3

następna

oprac. : Justitia.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Czas pracy

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.