eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

2003-05-23 09:40

Jednostronne oświadczenie woli, złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie. Powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym umowę (okres wypowiedzenia). Wypowiedzenie jest podstawowym sposobem rozwiązania umowy zawartej na czas nie określony. W drodze wypowiedzenia może być także rozwiązana umowa na okres próbny oraz na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, o ile strony przewidziały wcześniej taką możliwość. Niezależnie od czasu na jaki zostały zawarte mogą być wypowiedziane z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę należy uznać za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.
Wypowiedzenie na piśmie jest dokonane w chwili doręczenia pisma adresatowi w sposób bezpośredni, czyli do rąk pracownika bądź osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, lub w dniu w którym adresat listu przesłanego pocztą mógł zapoznać się z jego treścią. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma znaczenia prawnego. Wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, która dochodzi do skutku bez względu na zgodę drugiej strony. Natomiast cofnięcie wypowiedzenia wymaga już zgody z drugiej strony.

Forma wypowiedzenia umowy o pracę.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Każde pismo o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania od tego wypowiedzenia do sądu pracy. Powinno zawierać także wskazanie okresu wypowiedzenia, jeżeli okres ten nie został w ogóle podany lub jest krótszy niż przewiduje Kodeks pracy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego. Przewidziana w Kodeksie pracy forma pisemna nie jest formą, pod rygorem nieważności ani zastrzeżoną jako dopuszczany dowód ze świadków w sporze. Kodeks pracy przewiduje sankcje z tytułu niezachowania formy wypowiedzenia umowy o pracę przez podmiot zatrudniający, natomiast niezachowanie formy przez pracownika nie jest zagrożone sankcją.

Okres wypowiedzenia.

Jest to czas, po upływie którego ustaje stosunek pracy z mocy oświadczenia wypowiadającego umowę o pracę. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy od okresów ustanowionych przepisami kodeksu. Przepisy te są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, nie dopuszczają odstępstw na niekorzyść pracownika. Dopuszczalne jest wydłużenie okresu wypowiedzenia dla obydwu stron oraz zamieszczanie w umowie o pracę klauzuli umożliwiającej wyłącznie pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem krótszych okresów wypowiedzenia. Kodeks przewiduje, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą wydłużyć okres wypowiedzenia z 1 miesiąca na 2 miesiące lub z 2 miesięcy na 3 miesiące. Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go 3 miesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać umowę o pracę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy, a przy umowie na czas nie określony - od stażu pracy u danego pracodawcy.

Umowy na czas próbny:
  • 3 dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni
  • 1 tydzień gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie
  • 2 tygodnie gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowy na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy:
  • 2 tygodnie

Umowy na czas nieokreślony:
  • 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 5 miesięcy
  • 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 5 m-cy
  • 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przy umowach na czas nieokreślony okresy od których zależy wymiar okresu wypowiedzenia oznaczają pracę u danego pracodawcy. Obejmują one następcą prawnym (np. w razie przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę). Po dokonaniu wypowiedzenia przez jedną ze stron mogą one ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, nie zmienia to jednak sposobu rozwiązania umowy o pracę.

 

1 2 ... 5

następna

oprac. : Justitia.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.