eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Ustawa o prawach konsumenta ostatecznie uchwalona

Ustawa o prawach konsumenta ostatecznie uchwalona

2014-05-30 19:38

Ustawa o prawach konsumenta ostatecznie uchwalona

Zakupy © Brian Jackson - Fotolia.com

Sejm po rozpatrzeniu poprawek senackich przyjął dziś ostatecznie ustawę o prawach konsumenta. Nowa ustawa wydłuża między innymi termin na odstąpienie od umowy kupna w sklepie internetowym, rozszerza i precyzyjnie definiuje obowiązki informacyjne sprzedawcy oraz dokładnie określa terminy i podział kosztów przy odstąpieniu od umowy. Nowa ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu przez prezydenta. Wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.
Sejm debatując nad poprawkami Senatu przyjął tylko dwie poprawki, w tym jedną merytoryczną. Dotyczy ona nieznacznego, ale istotnego z punktu widzenia małych firm handlujących w Internecie, rozluźnienia spoczywających na sprzedawcy obowiązków informacyjnych w zakresie podawania informacji o dostępnych dla konsumentów środkach komunikowania się z przedsiębiorcą.

Nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od sprzedawcy, jeszcze przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji. Uprawnienie do otrzymania informacji będzie przysługiwało zarówno klientom sklepów internetowych, osobom kupującym podczas prezentacji produktów oraz klientom sklepów tradycyjnych.

Ustawa wprowadza także przepisy, które ułatwią życie osobom kupującym na raty. Sprzedawca będzie miał bowiem obowiązek w sposób jasny poinformować klienta o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Dodatkowo, od osób płacących kartami nie będą mogły być pobierane opłaty większe niż te ponoszone przez sprzedawcę z tytułu obsługi płatności kartami.

Przyjęta przez Sejm ustawa wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem (na przykład podczas prezentacji produktów podczas "darmowych" wycieczek) lub na odległość (zakupy internetowe, sprzedaż przez telefon), bez podania przyczyn, do 14 dni (obecnie jest to 10 dni), regulując jednocześnie precyzyjnie sposób obliczania tego terminu.

Ustawa poprawia sytuację osób kupujących mieszkania u deweloperów - wydłuża bowiem do 5 lat odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

Przyjęty przez Sejm akt prawny reguluje również kwestie gwarancji. Jeśli gwarant nie określi terminu gwarancji, wówczas automatycznie będzie on wynosił dwa lata.

Ustawa o prawach konsumenta niesie również korzyści dla sprzedawców. Ustawa na przykład jasno definiuje informacje które sprzedawca musi przekazać klientowi. Ważnym elementem ochrony sprzedawców jest ułatwienie dochodzenia roszczeń regresowych w łańcuchu sprzedawców. Obecnie sprzedawca, po zwrocie wadliwego towaru przez klienta ma utrudnione możliwości zwrotu kosztów za wadliwe rzeczy które nabył od hurtownika czy importera. Nowe rozwiązania ułatwią sprzedawcom finalnym dochodzenie roszczeń od dostawców.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: